Moslims vieren zoals elk jaar geen kerst, noch mogen ze überhaupt Christenen feliciteren hiermee, Waarom?

Moslims mogen geen kerst vieren om dat het een niet onderdeel is van Islaam en een Pagan (gemixed met Christelijk) ritueel is. Ook mogen ze 'Christenen' niet feliciteren hiermee. Leest u hier de redenering.
0
2176
Kerstmist paganisme

Content

  1. Islamitische Redenering onderbouwd met fatwa en hadith waarom het verboden is om kerstmis te vieren
  2. Islamtisiche Redenering onderbouwd met dezelfde fatwa en ahadith.
  3. Oorsprong Kerstmis Pagan Ritueel.
  4. Broeders van Daawah over verschillen tussen Christendom en Islaam.
  5. Praktiserende Christenen zijn ook tegen kerstmis (met afbeeldingen)

1. Redenering van het verbod op het vieren

Wie een volk imiteert, behoort tot hen.
[Aboe Dawoed, Link: https://sunnah.com/urn/2054330]

Het lijdt geen twijfel dat de vieringen wat we zien, haraam is, omdat het een imitatie is van de kuffaar. Het is algemeen bekend dat de moslims geen enkele feestdag hebben behalve twee: Eid al-Fitr en Eid al-Adha. Het vieren van een ander festival is niet toegestaan ​​en is een van twee dingen: ofwel is het een innovatie (bid’ah), als het wordt gevierd als een middel om dichter bij Allah te komen, zoals het vieren van de verjaardag van de Profeet ﷺ (Mawlid); of het is een imitatie van de kuffaar, als het wordt gevierd als een traditie en niet als een daad van aanbidding, omdat het introduceren van vernieuwde feesten de actie is van de mensen van het Boek waarvan ons is opgedragen om van te verschillen. Dus hoe zit het als het een viering is van een van hun echte festivals?

Het huis op dit moment versieren met ballonnen is natuurlijk meedoen met de kuffaar en hun festival vieren.

Wat de Moslim moet doen, is deze dagen niet uitkiezen voor enige vorm van viering, decoratie of versiering, of speciaal eten, anders zal hij zich bij de kuffaar voegen met hun feesten, wat ongetwijfeld haraam is.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) zei: Evenzo is het verboden voor de moslims om de kuffaar te imiteren door bij deze gelegenheden feesten te houden, of geschenken uit te wisselen, of snoep of ander voedsel uit te delen, of vrij te nemen van het werk enzovoort verder, omdat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die een volk imiteert, is één van hen.” Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah zei in zijn boek Iqtida ‘al-Siraat al-Mustaqeem Mukhaalifat Ashaab al-Jaheem: Het imiteren van hen op sommige van hun festivals impliceert dat men blij is met de leugen die ze volgen, en dat zou hen (de niet-moslims) kunnen maken om van deze gelegenheid gebruik te nemen om degenen die zwak zijn in het geloof te misleiden.
Einde citaat.

Degenen die een van deze dingen doen, zondigen, of ze het nu doen om met hen mee te gaan, of om vriendelijk tegen hen te zijn, of omdat ze zich te verlegen voelen (om te weigeren mee te doen) of om welke andere reden dan ook, omdat het een soort van het compromitteren van de religie van Allah is om anderen te behagen (plezieren), en het is een middel om de psyche van de kuffaar op te heffen en hen trots te maken op hun religie,
Einde citaat uit Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 3/44

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd naar een Moslim die het eten van de christenen maakt op Nawrooz (Perzisch nieuwjaar) en bij al hun gelegenheden zoals Driekoningen en andere feestdagen, en degene die ze dingen verkoopt om hen te helpen hun festivals te vieren. Is het toegestaan ​​voor de moslims om een ​​van deze dingen te doen of niet?

Hij antwoordde: Geprezen zij Allah. Het is niet toegestaan ​​voor de Moslims om hen te imiteren op een elke mogelijke manier die uniek is voor hun feesten, of het nu gaat om eten, kleding, baden, het opsteken van vuur of zich onthouden van gewoon werk of aanbidding, enzovoort. En het is niet toegestaan ​​om een ​​feest te geven of geschenken uit te wisselen of dingen te verkopen die hen helpen hun festivals te vieren, of om kinderen en anderen de spelen te laten spelen die op hun festivals worden gespeeld, of om zichzelf te sieren (op te maken) of versieringen op te hangen. In het algemeen is het (Moslims) niet toegestaan ​​om de festivals van de kuffaar apart te zetten voor een van deze rituelen of gebruiken. Sterker nog, de dag van hun feesten is maar een gewone dag voor de Moslims, en ze zouden deze niet moeten uitkiezen voor enige activiteit die deel uitmaakt van wat de kuffaar op deze dagen doet.
Einde citaat uit al-Fataawa al-Kubra, 2/487; Majmoo ‘al-Fataawa, 25/329

Bron: https://islamqa.info/en/answers/145950/ruling-on-the-muslims-celebrating-at-the-time-of-christmas-and-decorating-their-homes-with-balloons

…and when they come across falsehood, they pass ˹it˺ by with dignity.
[interpretatie van de betekenis van de Heilige Koran, Surah Al-Furqan 25: een deel van Ayaah 72, Link: quran.com/25/72]

En Allah weet het beste.

2. Redenering van het verbod op het feliciteren.

Wat verboden is met betrekking tot het feliciteren van de Christenen bij de gelegenheid van hun feesten: is om hun vreugde te betuigen, overdreven beleefd te zijn en hun daden goed te keuren, ook al wordt dat alleen naar buiten toe uitgedrukt zonder het van binnen te voelen.

Het verbod is van toepassing op degenen die enige vorm van deelname of goedkeuring tonen, zoals het geven van geschenken (cadeau’s), mondelinge begroetingen, vrij nemen van werk, eten bereiden, naar plekken van vrije tijd gaan, en andere feestgewoonten. Het hebben van een andere intentie dan wat er wordt gezegd (bij het feliciteren van hen) maakt het niet toegestaan. De uiterlijke schijn van deze acties is voldoende om te zeggen dat het verboden is.

Het is algemeen bekend dat de meeste van degenen die een milde houding aannemen ten opzichte van dergelijke zaken, niet van plan zijn zich bij de Christenen aan te sluiten in hun shirk; eerder wat hen in sommige gevallen motiveert, is beleefdheid tonen, en in andere gevallen is het verlegenheid, maar beleefdheid met betrekking tot onwaarheid is niet toegestaan; wat eerder nodig is, is het kwaad aan de kaak stellen en ernaar streven het te veranderen.

Zie hierboven (bij 1) wat Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei in Majmoo ‘al-Fataawa (2/488).

Wat betreft wat de Moslims opzettelijk doen, dat werd door een aantal van de eerdere en latere generaties als makroeh beschouwd. Wat betreft het uitkiezen van (zulke dagen) voor de dingen die hierboven zijn genoemd, daarover bestaat geen discussie onder de geleerden; in feite zijn sommige van de geleerden van mening dat degene die deze dingen doet een kaafir is, omdat het vereren van de symbolen van kufr inhoudt. En sommigen van hen zeiden dat degene die een schaap slacht op de dag van hun feest, het is alsof hij een varken heeft slacht.

‘Abdullah ibn’ Amr ibn al-‘Aas zei: Degene die de traditie van niet-Moslims volgt en hun Nawrooz en Mahrajaan (festivals) observeert, en ze imiteert totdat hij sterft op die manier, zal met hen (niet-Moslims) worden verzameld op de Dag van Opstanding.

Ameer al-Mu’mineen ‘Umar ibn al-Khattaab, de Sahaabah en alle imams van de Moslims bepaalden dat ze hun feesten niet openlijk mochten vieren in de landen van de Moslims; ze zouden dat eerder privé in hun huizen moeten doen.

Bron: https://islamqa.info/en/answers/106668/greeting-christians-on-the-occasion-of-their-festivals

…Cooperate with one another in goodness and righteousness, and do not cooperate in sin and transgression…
[interpretatie van de betekenis van de Heilige Koran, Surah Al-Ma’idah 5: een deel van Ayaah 2, Link: quran.com/5/2]

En Allah weet het beste.

3. Bewijs dat kerst géén onderdeel is van het Christendom

Kerstmis is geen onderdeel van het Christendom, los van dat er geen bewijs is in de Bijbel over het vieren van Kerstmis, zien we in (wat er nog over gebleven is van) de Bijbel duidelijk dat profeet Isa (Jezus, Vrede zij met hem) niet eens op 25 december is geboren, noch in de maand december is geboren, noch überhaupt in de Winter seizen is geboren. Daarnaast is er in die driehonderd zesendertig jaar na de profeet Isa (Jezus, Vrede zij met hem) niet eens kerst gevierd, en is het pas later toegevoegd door de Katholieken aan het Christendom (wat totaal niet mag, innovatie aka bid’ah) puur om de Paganistan (Mushriken) hier in Noord-Europa naar het Christendom te bekeren (als compromis).

Bewijs 1: Kerstmis werd historisch eerste keer gevierd, minimaal 336 jaar na de profeet Isa (Jezus, Vrede zij met hem)

“The first recorded incidence of Christmas being celebrated actually dates all the way back to the Roman Empire in 336, during the time of the Roman Emperor Constantine – so technically the Romans invented it”… “suggesting that it coincided with the Winter Solstice and the ancient Roman pagan midwinter festivals Saturnalia (which honoured the Roman god Saturn) and Dies Natalis Solis Invicti (the festival marking the solstice).”
Bron: Metro Nieuws, Verenigd Konijkrijk, Geraadpleegt op 26-11-2020 van  URL: https://metro.co.uk/2019/12/08/who-invented-christmas-how-long-has-the-festival-been-celebrated-and-how-was-charles-dickens-involved-11277551/

Echter, boven op dit, volgens de (niet authentieke) Bijbel, is profeet Isa (Jezus, moge de Vrede van Allah op hem rusten) geboren in de zomer of in het vroege herfst (dus niet op 25 december). Dat leren we van de volgende Verzen:

Bewijs 2: Herders in Judea (Palestina) bewaakten hun kudde niet op winterse nachten.

6: Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
7: en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8: Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
(BRON: NietAuthentieke Bijbel, Boek van Lucas, Hoofstuk 2, Vers 6-8, Geraadpleegt op 26-11-2020 van publieke Omroep URL: bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/2)

Waarin duidelijk staat dat de herders in de velden waren om naar hun kudden te kijken toen profeet Isa (Jezus, Vrede zij met hem) werd geboren. Echter in Judea (Palestina), waren de herders in december niet in de velden. Volgens Celebrations: The Complete Book of American Holidays, suggereert het verslag van Lucas “dat Jezus mogelijk in de zomer of vroege herfst is geboren. Aangezien december koud en regenachtig is in Judea, zouden de herders waarschijnlijk ‘s nachts een schuilplaats hebben gezocht voor hun kudden.” (Vrede zij met profeet isa).

Bewijs 3:  Romeinse volkstellingen werden niet gehouden in de winter.

Tevens is er nog een andere bron, ook uit (wat er van) de Bijbel (is overgebleven), die dit ondersteunt.

1: In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
2: Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
3: Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4: Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,
5: om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
6: Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
(BRON: NietAuthentieke Bijbel, Boek van Lucas, Hoofstuk 2, Vers 1-6, Geraadpleegt op 26-11-2020 van publieke Omroep URL: bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/2)

Dergelijke tellingen werden niet gehouden in de winter, wanneer de temperatuur vaak onder het vriespunt daalde en de wegen in slechte staat waren. Een volkstelling houden onder dergelijke omstandigheden zou zichzelf verslaan.

Gezien de moeilijkheden en de wens om Paganisten (Heidenen) tot het Christendom te brengen, “is het belangrijke feit dan … om het duidelijk in je hoofd te zetten, dat de vaststelling van de datum op 25 december een compromis was met de Paganisten (het heidendom)” (Bron: William Walsh, The Story of Santa Klaus, 1970, blz.62).

Op basis van bewijs 1 & 2 & 3 concluderen de broeders van Daawah.nl duidelijk dat kerstmis een innovatie is in het Christendom. Aangezien profeet Isa (Jezus, vrede zij met hem) nooit geboren kon zijn tijdens 25 december op basis van bewijs 2 & 3, en er nooit zoiets is gevied 336 jaar lang na de profeet (Vrede zij met hem), en alleen God heeft het recht om dingen uit het geloof te halen en er bij te zetten, aangezien wij mensen niet perfect zijn.

Bron: https://daawah.nl/46/basis/bewijs-van-god-bewijs-van-islam-logica/

4. Ideologische verschil tussen het Christendom en Islaam

Het verschil tussen Christendom en de Islaam is heel simpel. Beiden zijn het erover eens dat Maryam (Maria, moge Allah genadig zijn met haar) maagd is bevallen van profeet Jezus (Vrede zij met hem). Het aller grootste verschil is dat Christenen beweren dat aangezien Jezus (Vrede zij met hem) een moeder heeft (een mens), en geen vader heeft, dat dat bekent dat Allah (God) Zelf zijn vader is. En hierdoor Jezus (Vrede zij met hem, dus technisch gezien een ‘half-bloedje’) geheel God is. Terwijl de Moslims strikt aan Islaam vast hangen (wat dus strikte Monotheïsme (Tawheed) inhoud) en hierdoor heel streng en duidelijk zeggen dat God boven onze begrip is (niet te imagineren valt) en dus onze kleine hersenen niet instaat zijn om hem zelfs in te beelden aangezien Hij Perfect en Majestueus is, en wij als mensen niet perfect zijn.

Hierdoor kan in Islaam een steen/standbeeld/mens (Jezus, vrede zij met hem)/koe nooit God Zelf zijn. Dit is ook heel logisch, aangezien de eerste mensen op de aarde Adam en Eva (Vrede zij met hen), beiden geen vader hadden noch geen moeder, zijn hun dan super Goden (volbloedjes)? In hoeveel goden geloof je dan?
5? (God, Jezus, Adam, Eva, Heilige geest)? En zelfs als we dit negeren volgens hun eigen boek is God Zelf (dus Jezus (Vrede zij met hem)) opgehangen aan de kruis, door mensen? Hoe kunnen wij als mensen God doden? Wie zijn wij?
Daarnaast is God na 4 dagen pas opgestaan uit het dood volgens hun, wie heeft de wereld 4 dagen lang geleidt (aangezien God dood was)?
We zien dat dit tot veel contradicties leidt, en hierdoor willen we u voorzien van de puur logisch blik van Islaam.

In Islaam is het simpel er is één God die Boodschappers heeft gestuurd van profeet Adam tot en met profeet Nuh (Noah), Ibrahim (Abraham), Ayyub (Job), Musa (Mozes), David, Yahya (John), Isa (Jezus). Allemaal met één doel (met één bericht): Om ons op te roepen dat we Allah alléén moeten aanbidden.

Hij is Degene die het Boek met de Waarheid aan jou heeft neergezonden, bevestigend wat hiervoor kwam. En Hij heeft de Thora en de Bijbel neergezonden.
[interpretatie van de betekenis van de Heilige Koran, Surah Ali ‘Imran 3: Ayaah 3, Link: koran.nl/soera-3-ali-imran-imrans-mensen/]

Helaas zijn de boeken die de vorige profeten had niet meer authentiek (ik ben gestopt met het tellen hoeveel verschillende Bijbels er vandaag zijn), aangezien er altijd een te bewandelen pad moet zijn voor de mensen die de Waarheid willen Nastreven, moest er zeker nog een profeet komen die dit pad weer schoonmaakte van innovaties (toevoegingen aan het geloof en onduidelijkheden). En dat is profeet Muhammed (Vrede en Zegeningen met hem), die alle standbeelden heeft vernietigd in Mekka zodat tot op de dag van vandaag ze alleen 1 God aanbidden die boven onze verstand staat (dus niet in te beelden is): Allah. Zelfs de profeet Isa (Jezus, Vrede zij met hem) sprak Semitische taal (Semitische taal familie vallen: Arabisch, Aramees en Hebreeuws onder) namelijk het Aramees, en riep profeet Isa (Jezus, Vrede zij met hem) God niet aan als ‘God’, maar in het Aramees: Ellah.

De Koraan is Authentiek dit is zo wel met de hafeedh systeem (Miljoenen Moslims kennen de Koran van kaft tot kaft uit hun hoofd), en met de schriftelijke boek gewaarborgd. Alhamdulillah (Alle lof/dank aan Allah). Lees hier er meer over in shaa Allah.

Indeed, it is We who sent down the message [i.e., the Qur’ān], and indeed, We will be its guardian.
[interpretatie van de betekenis van de Heilige Koran, Surah Al-Hijr 15:  Ayaah 9, Link: quran.com/15/9]

Wetenschappelijk systeem (voor de mensen die wetenschap als leidraad zien, context te lezen in bron hier beneden), University of Birmingham, Verenigd Koninkrijk:

We mogen ze niet feliciteren, want als we het zouden doen, dan zou dat betekenen dat we hen erkenning geven in wat ze doen (e.g. beweren dat Allah een kind is van een menselijke moeder…), en het kan zo ver gaan dat dit zelfs ons uit het geloof zet (afhankelijk van de intentie). Moge Allah ons behoeden, Ameen.

En vooral wat nog erger is, is het wetend meedoen met deze Godlastering. (Dit kan al doormiddel van een kerstboom in huis, kerst foto’s delen, kerstmuts opzetten, thuis lichtjes ophangen, en nog veel meer is te lezen in sectie 2).

Bron: https://daawah.nl/46/basis/bewijs-van-god-bewijs-van-islam-logica/

5. Praktiserende Christenen zijn ook tegen kerst!

Tevens zijn er ook Christenen zelf die inzien dat Kerstmis innovatie (bid’ah, een menselijke toevoeging) is aan het geloof. En die hebben prachtig gereageerd:

Christenen online tegen kerst

 

christen-deelt-foto-kerst

pagan-kerst

Stuur de volgende naar Moslims door, in shaa Allah:

Kerst-Haram-Hadith

Comments are closed.